CACIB Dortmund ESA 28.05.22

       
Rüden      
Veteranenklasse      
1158   OTTENSTROER’S ODIN VOM ROTBACHSEE V1, best Vet.
Jugendklasse      
1159   I AM THE ONE VOM SUTUMER GRUND; V1, best. Jug.
1160   ICE ANGEL OF DREAMS FANTASTIC MOMENT; V2
1161   DOM PERIGNON STAR OF DAVID; V4
1162   PRIDE IN THE NAME OF LOVE CHINOOK V3
Zwischenklasse      
1163   FREAKY LIKE ME VOM SUTUMER GRUND V1, CACIB, BOB
1164   ICE ANGEL OF DREAMS EVOLUTION OF FIGHT V2
1165   FREAKY FEODOR VON DER WEIßEN HEXE V4
1166   GREAT ODIN VOM LICHT DER NACHT V3
Championklasse      
1167   YOUTUBE KING VOM SUTUMER GRUND n.a.
offene Klasse      
1168   ICE ANGEL OF DREAMS DREAM CATCHER V1, Res.-CACIB
Hündinnen      
Veteranenklasse      
1169   HONEYMOON DIA VOM DURBUSCHER FORST V1
1170   HERO WONDERFULL LORDS OF THE WHITE SHEPHERD V2
Jüngstenklasse      
1171   ICE ANGEL OF DREAMS GIVE UP YOU LOSE vv1
Jugendklasse      
1172   BIBI BUTTERFLY EFFECT VON VALENTINE DIAMOND V2
1173   I DONT CARE -I LOVE IT V1
Zwischenklasse      
1174   ADELINE COMTESSE VOM HIESFELDER WALD V1, CACIB, BOS
1175   GOA MAYA VOM LICHT DER NACHT V2
1176   AMICA VOM GRAßDORFER WÄLDCHEN V3
Championklasse      
1177   DO YOU LOVE ME VOM SUTUMER GRUND n.a.
1178   THORA VOM SUTUMER-GRUND n.a.
1179   ELEGANTE HAILEY HEROES OF THE WHITE SHEPHERDS V1, Res.-CACIB
offene Klasse      
1180   ICE ANGEL OF DREAMS DEJA VU V1
1181   GRACY-GIRL FROM THE WHITE SWEET ANGEL n.a.